Muhasebeye Giriş ve Tek Düzen Hesap Planı Uygulamaları Eğitimi

Muhasebe uygulamalarının ve prosedürlerinin iyi yapılması her işletmenin ve organizasyonun ihtiyacıdır. Muhasebe işletmenin ana dilidir. Yatırımcılar, alacaklılar, çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve diğer paydaşlar muhasebe alanında temel bilgilere ihtiyaç duyarlar.

Muhasebe ilke ve tek düzen hesap planı uygulamaları şirketlerin iş yapış şekillerini de tasarlamaktadır. Bu eğitim programı, hem muhasebe departmanlarında çalışanlar, hem üst düzey yöneticiler, hem de işverenler için önemlidir.

Muhasebe departmanlarında çalışanlar için muhasebe mesleğinin temel kavramlarını öğrenebilecekleri, yöneticiler için de muhasebe uygulamalarına hakimiyet ile daha başarılı bir yönetimi, yönlendirmeyi, amaçlayan bir eğitimdir.

Maliyet Muhasebesi Eğitimi

Maliyet muhasebesi eğitimi, firmaların hem üretim sürecinde hem de diğer işletme süreçlerinde üretim maliyetlerini oluşturan ve etkileyen faktörlerin analizi için gereken bilgilerin uygulama ağırlıklı işlendiği bir eğitim programıdır. İşletmenin mali durumlarının dönemsel değerlendirmede maliyetleri oluşturan ve etkileyen faktörleri analiz etmek, maliyet kalemlerini hesaplamak ve muhasebeleştirmek için gerekli olan tüm bilgiyi aktaran bir uzmanlık programıdır.

Maliyet muhasebesi kursu muhasebe uygulamalarının her alanında ve maliyet muhasebesi bilgi sisteminde uzmanlaşmak isteyen çalışanlar, yöneticiler ve kariyerini bu alanda geliştirmek isteyenler tercih etmektedirler.

Katılımcılar program sonunda maliyet muhasebesi sistemine ilişkin uygulamalı bilgi sahibi olacak ve maliyet muhasebesi kayıtlarını tutabilecek seviyeye ulaşacaklardır.

Maliyet muhasebesi eğitimi, konusunda uzman mali müşavirler tarafından yürütülmekte ve güncel maliyet sistemi ve muhasebesi uygulamaları konusunda tüm süreçleri içermektedir.

BOBİ FRS (Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standartları) Eğitimi

Dünyada ve ülkemizde binlerce şirket finansal raporlamalarını UFRS’ye göre yapmaktadır. 2006 yılında Türkçe’ye çevrilerek Türkiye Muhasebe Standartları olarak yayınlanan bu standartlar, geçtiğimiz yıllarda BDDK ve SPK tarafından kendilerine bağlı kurumlarda kullanılmak üzere kabul edilmiştir. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca UFRS’nin kullanım alanı daha da genişlemiştir. KGK’nın belirlediği sınırlar çerçevesinde 1 Ocak 2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemleri için yürürlüğe girmiş olan BOBİ FRS hakkında bilgi verme ve BOBİ-FRS, UFRS ve VUK göre hazırlanmış tablolarının karşılaştırılması okuya bilme, analiz etme ve inceleme becerisi kazandırılmasını amaçlayan eğitimimiz;

  • UFRS konusunda uzmanlığınızın artmasını sağlayarak kendinizi ve firmanızı, bu standartların getireceği yükümlülüklere karşı hazırlamanıza yardımcı olmak amacını taşımaktadır.

İşletme Bütçeleri Hazırlama Eğitimi

Bu eğitim ile yıl sonu itibariyle işletmelerin bütçe hazırlık süreçlerinde görevli çalışanlara yardımcı olmak ve yöneticilere gerek akademik bilgiler, gerekse pratik uygulamalarla yön göstermeyi amaçlamaktadır.

İşletmelerin muhasebe, denetim, bütçe ve diğer yönetim alanlarında ve çeşitli yönetim kademelerinde çalışanları yönlendirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Dönem Sonu İşlemleri Eğitimi

Dönem sonunda dönen varlıkların değerlemesi; kasa, banka gibi dönen varlıklarda yabancı paralara uygulanacak kur farklarının muhasebeleştirilmesi, banka hesaplarında faiz ve vergi ödemeleri ile ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması,

Dönem sonunda duran varlıkların değerlemesi; maddi duran varlık ve maddi olmayan duran varlıklara amortisman hesaplamaları ve amortismanların muhasebeleştirilmesi vb.

Kdv hesaplarının kontrolü, tahakkukunun yapılması,

Özkaynaklar da kar dağıtımı nasıl yapılır; ilgili kar dağıtım hesaplamaları ve muhasebe kayıtlarının yapılması, dönem sonunda maliyet hesaplarının gelir tablosu hesaplarına yansıtılması Gelir tablosu hesaplarının ilgili dönem kar-zarar hesaplarına aktarılması; gelir tablosunun oluşturulması,
Bilanço hesaplarının elde edilmesi, bilançonun çıkarılması,
Kapanış kayıtlarının yapılması yönlendirmeyi amaçlayan bir eğitimdir.

Kişisel Gelişim Eğitimleri

Kişinin herhangi bir alanda sahip olduğu potansiyeli biraz daha öteye taşıması işine kişisel gelişim diyebiliriz. Kişinin kendini tanıması, hangi alanlarda ne durumda bulunduğunu belirlemesi ve eksik olduğunu düşündüğü alanlarda kendini geliştirmeye karar vermesi, kişisel gelişim sürecinin başladığı andır. Gelişmek ve başarıya ulaşmak amacıyla bireylerin kişisel gelişim evrelerinin farkında olması gerekmektedir.

Kişisel gelişim eğitimleri çözüm ortağımız Uzman Psikolog Berna KORKMAZ tarafından verilecek olup, kişisel gelişim evreleri, iş hayatında yaşanan iletişim çatışmalarını yönetme, mobbing ile başa çıkma yöntemleri gibi konuları ele almaktadır.

Academia Denetim, Eğitim ve Muhasebe Hizmetleri A.Ş.

Doğru çözümler, doğru sonuçlar…

Türkiye’de 10 yılı aşkın bir süredir, uzman kadromuzla hizmet verirken, önceliğimiz hizmet kalitemizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini günden güne artırmaktır. Bunu sürekli hale getirmek için kalite standardımızı daima daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Global ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra güncel mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlamaktayız

Sürekli olarak güncellenen mevzuat ve uygulamaların olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyulan stratejileri üretmek şirketler için oldukça zordur.

Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Academia Denetim çatısı altında sahip olduğumuz uzmanlar ve hizmet ağımız sayesinde, müşterilerimize hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler sunmayı, şirketlerin karşılaşabileceği risk ve sorunları gerçekleşmeden öngörerek önlemler almayı stratejiler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İhtiyaç duyduğunuz  profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.