İş Başvurularının Değerlendirilmesi

Kurum içindeki açık pozisyonlara en uygun adayları seçmek için ihtiyaç duyacağınız başvuru ve aday havuzu yönetimini kolaylaştırıyoruz.

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

İşe Alım modülü ile şirketinizin bütün iş başvuruları ve işe alım süreçlerini ortak bir noktadan yönetmenize yardımcı oluyoruz.

Personel Özlük Dosyaları Hazırlanması ve Denetimi

Özlük dosyalarını iş yerinizde çalışan bütün çalışanlar için ayrı ayrı düzenlenen ve işverenler tarafından tutulması zorunlu olan, çalışanların sözleşme esasınca bütün bilgi, belge ve evraklarının bir arada tutulduğu dosya olarak adlandırabiliriz.

İşveren tarafından çalışan işçiler için özlük dosyası düzenlenmesinin zorunlu olduğu 4857 İş Kanunun 75. Maddesinde belirtilmiştir.

Madde 75 – İşveren çalıştırdığı her işçi için bir özlük dosyası düzenler. İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Özlük Dosyasının Nitelikleri :

  • Çalışanın iş ilişkisinin gerektirdiği ölçüde bilgi ve belgeleri içermesi gerekir,
  • İş ilişkilerinden başka bir amaçla kullanılmaması gerekir,
  • İşveren tarafından hazırlanması gerekir,
  • Çalışanın özel hayatına ait kabul edilmesi gerekir,
  • Kağıt dosya ortamında ya da sanal ortamda saklanabilir.

Bordrolama Hizmetleri

Bordrolama hizmetleri ve bağlı konularda hizmet veren bir firmadır. Gerçek veya tüzel kişilere, Dernek, Vakıf, Kamu, Yarı Kamu, Kamu İktisadi Teşebbüsler ve Sendikalarda istihdam edilen personellere ait Bordrolama süreçlerinin, mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi ve takip edilerek, işlemlerinin yürütülmesi konularında hizmet vermektedir.

Dünya’da birçok ülke de, yaygın bir şekilde bordro yönetimi dış kaynak kullanılarak (Outsourcing) gerçekleştirilmektedir. Ülkemizde de yaygınlaşan bu sistem ile firmalar hem zaman hemde enerji tasarrufu sağlayarak kar elde etmektedirler.

Academia Denetim danışmanlığı farklı birçok sektörde Bordrolama Hizmetleri konusunda, profesyonel deneyimler elde etmiş uzman mevzuatçıların oluşturduğu bir danışmanlıktır. Sorunların değil çözümün bir parçası olarak Academia Denetim firmaların stratejik ortağı konumundadır.

Academia Denetim, Eğitim ve Muhasebe Hizmetleri A.Ş.

Doğru çözümler, doğru sonuçlar…

Türkiye’de 10 yılı aşkın bir süredir, uzman kadromuzla hizmet verirken, önceliğimiz hizmet kalitemizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini günden güne artırmaktır. Bunu sürekli hale getirmek için kalite standardımızı daima daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Global ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra güncel mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlamaktayız

Sürekli olarak güncellenen mevzuat ve uygulamaların olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyulan stratejileri üretmek şirketler için oldukça zordur.

Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Academia Denetim çatısı altında sahip olduğumuz uzmanlar ve hizmet ağımız sayesinde, müşterilerimize hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler sunmayı, şirketlerin karşılaşabileceği risk ve sorunları gerçekleşmeden öngörerek önlemler almayı stratejiler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İhtiyaç duyduğunuz  profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.