Sürekli Vergi Danışmanlığı

İşletmeler; strateji geliştirme, mevzuata uyum risk yönetimi ve iş planı konularına odaklanırken, vergisel konulara ilişkin çözüm geliştirmede sorun yaşayabilirler.

Vergi danışmanlığı hizmetlerimiz, müşterilerimizin doğru zamanda doğru kararlar alarak vergisel sorunlarının çözümlenmesine yöneliktir.

Vergi danışmanlığı hizmetleri kapsamında;

  • Vergi Usul Kanunu
  • Kurumlar Vergisi Kanunu
  • Gelir Vergisi Kanunu
  • Katma Değer Vergisi Kanunu
  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu
  • Damga Vergisi Kanunu,

Kanunları ile Teşvik Mevzuatı ve Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları çerçevesinde müşterilerimize vergi tasarrufu sağlayacak şekilde vergi planlaması yapılmaktadır.

Vergi Planlaması

Vergi planlaması, mükellefler ve kamu açısından ele alınmaktadır.

Mükellefler açısından vergi planlaması (mikro vergi planlaması), kanunlara aykırı olmamak şartıyla ödenmesi gereken vergi yükünün asgariye indirilme çabalarını ifade etmektedir.

Kamu (Devlet) açısından vergi planlaması (makro vergi planlaması) ise, vergi uygulamasında devletin finansal ihtiyacının en uygun kaynaklardan toplumsal gerçekler dikkate alınarak karşılanmaya çalışılmasıdır.

Vergi planlaması ile, vergisel avantajlardan maksimum yararlanmak suretiyle yasalara uygun şekilde, en az vergiyi ödemeye yönelik planlama yapılmaya çalışılır.

Mükelleflerin (işletmelerin) vergiye karşı tepkilerinin ve uyum sağlama süreçlerinin vergi mevzuatı çerçevesinde yönetilerek, vergi yükünün en aza indirilmesi amacıyla uygulanan bir vergi tasarrufu sağlama yöntemi olan vergi planlaması; mükelleflerin, işletme üzerinde oluşacak vergi yükünü en aza indirmek amacıyla vergi kanunlarının kendilerine verdiği hakları en akılcı şekilde kullanarak vergi yüklerini azaltma çabaları olarak ifade edilebilir.

Risk Danışmanlık Hizmetleri

Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekiyor.

Academia Denetim, şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirmesine destek olan kurumsal risk yönetimi altyapısının kurulma ve uygulanma hizmetlerini sunar.

Risk Değerlendirme

Academia Denetim, uluslararası risk değerlendirme şirketleri ile yaptığı işbirliği ile şirketler için standart bir değerlendirme metodu sunmaktadır. Academia Denetim ile bir rating yaptırabilir, hangi konularda ve alanlarda ne oranda risk altında olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Diğer Risk Yönetimi Hizmetlerimiz:

  • Kriz yönetim planları
  • Acil eylem planları
  • Ürün geri çağırma planları
  • Eğitim

Academia Denetim, Eğitim ve Muhasebe Hizmetleri A.Ş.

Doğru çözümler, doğru sonuçlar…

Türkiye’de 10 yılı aşkın bir süredir, uzman kadromuzla hizmet verirken, önceliğimiz hizmet kalitemizi, çalışan ve müşteri memnuniyetini günden güne artırmaktır. Bunu sürekli hale getirmek için kalite standardımızı daima daha yükseğe çıkarmayı hedefliyoruz.

Global ve teknolojik gelişmelerin yanı sıra güncel mesleki gelişmeleri yakından takip ederek, müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmeyi amaçlamaktayız

Sürekli olarak güncellenen mevzuat ve uygulamaların olduğu günümüzde, teknik konularda yıllarca deneyim kazanmış uzman kişiler olmadan ihtiyaç duyulan stratejileri üretmek şirketler için oldukça zordur.

Mevzuatın çok çeşitli olması ve yoruma açık düzenlemeler vergiye uyum sürecini güçleştirmektedir. Bu durum, çoğu zaman vergisel risklerin öngörülememesine ve cezai yaptırımlara maruz kalınmasına sebep olmaktadır. Bazen de muafiyet ve istisna avantajlarının kullanılamaması; teşvik ve indirim fırsatlarının kaçırılması gibi sonuçlara yol açmaktadır.

Academia Denetim çatısı altında sahip olduğumuz uzmanlar ve hizmet ağımız sayesinde, müşterilerimize hem Türkiye’de hem de dünyada yüksek standartta ve kalitede hizmetler sunmayı, şirketlerin karşılaşabileceği risk ve sorunları gerçekleşmeden öngörerek önlemler almayı stratejiler geliştirmeyi hedeflemekteyiz.

İhtiyaç duyduğunuz  profesyonel çözümler için deneyimli kadromuzla yanınızdayız.